Klienci indywidualni

Adwokat z siedzibą w Żorach (na przeciwko Sądu) oferuje następującą pomoc w prowadzeniu m.in następujących spraw:

Sprawa rozwodowa? Podział majątku? Przyznanie opieki nad dzieckiem? Nieuczciwy pracodawca? Sprawa karna?

Pomożemy w przebrnięciu w jak najmniej stresujący sposób przez toczące się postępowania. Znajdziemy najlepszą linię obrony w sprawach karnych. Rozwiążemy Państwa problemy prawne z zakresu wszystkich dziedzin prawa. W szczególności specjalizujemy się w prawie:

PRAWO KARNE
Zakres pomocy prawnej obejmuje:
 • Obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, a także postępowań karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia
 • Reprezentowanie w postępowaniach karnych wykonawczych, w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia, w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego
 • Dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • Prowadzenie spraw osób poszukiwanych listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA)
PRAWO CYWILNE 
Zakres pomocy adwokackiej obejmuje:
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań, w tym m.in.:
  • o zadośćuczynienie,  odszkodowanie, m.in. za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody górnicze,
  • o zapłatę – dochodzenie wierzytelności wynikających z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania,
  • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe)
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, m.in. w zakresie ochrony własności i posiadania oraz  związanymi z tym roszczeniami, a także z zakresu ustanowienia i zniesienia służebności
 • doradztwo i reprezentację w sprawach spadkowych (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia z tytułu zachowku)
 • pomoc i  prowadzenie spraw wieczystoksięgowych
PRAWO RODZINNE
Adwokat obejmuje pomoc, doradztwo i prowadzenia spraw:
 • o alimenty
 • o przysposobienie
 • o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • o kontakty z małoletnimi dziećmi
 • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • o podział majątku dorobkowego
 • o zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa
 • o ubezwłasnowolnienie