Klienci indywidualni

Adwokat Monika Raiwa prowadząca swoją kancelarię z siedzibą w Żorach (na przeciwko Sądu) i świadczy Klientom indywidualnym profesjonalną pomoc prawną w prowadzeniu spraw z każdej dziedziny prawa.

Poszukujesz adwokata w Żorach, świadczymy usługi dla osób prywatnych.

Sprawa rozwodowa? Podział majątku? Przyznanie opieki nad dzieckiem? Nieuczciwy pracodawca? Sprawa karna?

Pomożemy Ci w przebrnięciu w jak najmniej stresujący sposób przez toczące się postępowania. Znajdziemy najlepszą linię obrony w sprawach karnych. Adwokat reprezentuje na każdym etapie sprawy przed Sądem.

Rozwiążemy Państwa problemy prawne z zakresu wszystkich dziedzin prawa. W szczególności specjalizujemy się w prawie:

PRAWO KARNE:

Zakres pomocy prawnej obejmuje:
 • Obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych, a także postępowań karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia
 • Reprezentowanie przed sądem w postępowaniach karnych wykonawczych, w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia, w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego
 • Dochodzenie odszkodowań za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • Prowadzenie spraw osób poszukiwanych listem gończym, Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA)

PRAWO CYWILNE :

Zakres pomocy adwokackiej obejmuje:
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa zobowiązań, w tym m.in.:
  • o zadośćuczynienie,  odszkodowanie, m.in. za wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, szkody górnicze,
  • o zapłatę – dochodzenie wierzytelności wynikających z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania,
  • o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (sieci elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe)
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, m.in. w zakresie ochrony własności i posiadania oraz  związanymi z tym roszczeniami, a także z zakresu ustanowienia i zniesienia służebności
 • doradztwo i reprezentację w sprawach spadkowych (o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia z tytułu zachowku)
 • pomoc i  prowadzenie spraw wieczystoksięgowych

PRAWO RODZINNE:

Adwokat obejmuje pomoc, doradztwo i prowadzenia spraw swoim Klientom:
 • o alimenty
 • o przysposobienie
 • o pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • o kontakty z małoletnimi dziećmi
 • o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • o podział majątku dorobkowego
 • o zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa
 • o ubezwłasnowolnienie

Zapraszamy Klientów indywidualnych do kontaktu celem przedstawienia swojego problemu i zaproponowania dalszych kroków prawnych.  Każdy Klient otrzyma rzetelną pomoc wraz szacowanymi kosztami z tym związanymi.